Poistné pri povinnom zmluvnom poistení auta

PZP poistenie je upravené zákonom o PZP. Povinnosť uzatvoriť ho má držiteľ vozidla zapísaný v dokladoch, prípadne vlastník, jeho prevádzkovateľ alebo nájomca. Poistná zmluva musí byť uzatvorená najneskôr v deň prvého použitia takéhoto vozidla.

Cena za poskytovanú ochranu pri zákonnej poistke sa označuje poistným. Poistné je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na dobu určitú, poistné sa platí jednorazovo v plnej výške. Ak sa uzaviera na dobu neurčitú, platí sa pravidelne každý rok. Poistník si môže dohodnúť platenie poistného v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Výšku poistného pre povinné zmluvné poistenie auta si môžete vypočítať pomocou online PZP kalkulačky. Kalkulačka zoradí jednotlivé produkty od najlacnejšieho PZP po najdrahšie. Dôležité je sledovať výšku poistného vzhľadom na limit poistného plnenia, ktorý sa pri jednotlivých poisťovniach môže líšiť. Výpočet PZP a porovnanie cien PZP si môžete nastaviť pre rôzne výšky poistného plnenia.

Pri určení výšky poistného PZP poisťovňa zohľadňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh zákonného poistenia, a to zľavou (bonus) na poistnom, ak je priebeh poistenia bez škody, alebo prirážkou (malus) k poistnému, ak bolo z povinného zmluvného poistenia vyplatené poistné plnenie.

Poisťovne, v ktorých si môžete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie auta, sú Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Ako finančný agent vám pomôžeme uzatvoriť PZP poistenie v ktorejkoľvek z menovaných poisťovní.