Poistné

Poistné je cena za poskytovanú poistnú ochranu. Je splatné prvým dňom poistenia. Ak sa poistenie uzaviera na dobu určitú, poistné sa platí jednorazovo v plnej výške. Ak sa uzaviera na dobu neurčitú, platí sa pravidelne každý rok. Poistník si môže dohodnúť platenie poistného v ročných, polročných alebo štvrťročných splátkach.

Výšku poistného pre vaše poistenie si môžete zistiť v online kalkulačke PZP.

Kalkulačka zoradí produkty jednotlivých poisťovní od najlacnejšieho po najdrahšie. Dôležité je sledovať výšku poistného vzhľadom na limit poistného plnenia, ktorý sa pri jednotlivých poisťovniach môže líšiť. Online kalkulačka vám porovná poistenie od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Pri určení výšky poistného poisťovňa zohľadňuje celkový predchádzajúci škodový priebeh poistenia, a to zľavou (bonus) na poistnom, ak je priebeh poistenia bez škody, alebo prirážkou (malus) k poistnému, ak bolo z poistenia vyplatené poistné plnenie.