Poistná zmluva a platnosť PZP

Povinné zmluvné poistenie je upravené zákonom. Platnosť PZP si môžete overiť cez internet a v prípade potreby si ho môžete online aj uzatvoriť. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP jednotlivých poisťovní na slovenskom trhu. Poistenie si môžete uzatvoriť v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Poistná zmluva obsahuje okrem všeobecných náležitostí aj údaje o motorovom vozidle, limitoch poistného plnenia v prípade škodovej udalosti, doplnkových poisteniach a cenu za poistenie. Súčasťou poistnej zmluvy sú aj všeobecné poistné podmienky, prípadne ďalšie dokumenty podľa rozsahu poistenia a vybranej poisťovne. Všetky dokumenty sú aj súčasťou online kalkulačky.

Platnosť PZP poistenia

Ak máte uzavretú poistnú zmluvu, poistenie platí na území všetkých štátov, ktoré poisťovňa označila v zelenej karte. Overenie platnosti PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť PZP, kde je vozidlo poistené a do kedy je poistka platná.

Pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, poistenie sa uzaviera na dobu neurčitú. Začiatok poistenia býva odo dňa nasledujúceho po uzavretí poistnej zmluvy prípadne neskôr alebo v okamihu uzavretia poistnej zmluvy. V takom prípade býva v poistnej zmluve uvedená aj hodina a minúta začiatku poistenia.

Poistným obdobím je spravidla jeden kalendárny rok, prípadne kratšie obdobie. Spôsob platenia poistného (ceny poistenia), dĺžka poistného obdobia a splatnosť poistného určujú všeobecné poistné podmienky.

TIP: Pozrite si podrobné informácie o PZP online.

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou, prípadne sú zákonom presne definované podmienky pre zánik poistenia.