Poistenie proti živelným udalostiam – porovnanie PZP pripoistenia

Súčasťou vášho PZP poistenia môže byť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti. Poistenie môže byť v rámci balíka poistného krytia (Allianz, Generali, Kooperativa) alebo ako pripoistenie k hlavnému poisteniu PZP.

Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva v dôsledku živelnej udalosti. Tou môžu byť napríklad atmosférické zrážky, krupobitie, povodeň, požiar, snehová lavína, úder blesku, víchrica, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy a podobne.

Pri jednotlivých poisťovniach je dôležité pozrieť si aj výluky z poistenia. Poistenie sa nemusí vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, výpočtovú a audiovizuálnu techniku, nosiče dát a podobne.

Poistenie živelnej udalosti si môžete uzatvoriť v kalkulačke PZP poistenia. Kalkulačka vám porovná povinné zmluvné poistenie všetkých poisťovní na trhu. Zobrazenie výsledkov je od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

 

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
 Allianz PZP cena auta v balíkoch Plus, Extra a Max podľa PZ Európa
 AXA PZP 5 000 EUR 23,70 EUR 80 EUR Európa + Turecko
 ČSOB PZP 3 000 EUR 14 EUR 100 EUR SR
 Generali PZP 3 000 EUR v balíkoch L a XL 5 %, min 100 EUR Európa + Turecko
 Groupama PZP
 Komunálna poisťovňa PZP
 Kooperativa PZP 3 000 EUR verejný prísľub 10 % podľa Zelenej karty
 Union PZP 2 500 EUR 12,96 EUR 10 % Európa
 Uniqa PZP
 Wüstenrot PZP 4 000 EUR 9 EUR 10 %, min. 100 EUR SR

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch

Viac informácií o poistení pre prípad živelnej udalosti v jednotlivých poisťovniach: