PZP poistenie živelnej udalosti – porovnanie

Súčasťou vášho povinného zmluvného poistenia môže byť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti. Poistenie môže byť v rámci balíka poistného krytia (Allianz, Generali, Kooperativa) alebo ako pripoistenie k hlavnému poisteniu.

Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva v dôsledku živelnej udalosti. Tou môžu byť napríklad atmosférické zrážky, krupobitie, povodeň, požiar, snehová lavína, úder blesku, víchrica, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy a podobne.

TIP: Uzatvorte si PZP vrátane poistenia živelnej udalosti rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

Pri jednotlivých poisťovniach je dôležité pozrieť si aj výluky z poistenia. Poistenie sa nemusí vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, výpočtovú a audiovizuálnu techniku, nosiče dát a podobne.

Poistenie si môžete uzatvoriť v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie PZP všetkých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz PZP cena auta v balíkoch Plus, Extra a Max podľa PZ Európa
AXA PZP 5 000 EUR 23,70 EUR 80 EUR Európa + Turecko
ČSOB PZP 3 000 EUR 14 EUR 100 EUR SR
Generali PZP 3 000 EUR v balíkoch L a XL 5 %, min 100 EUR Európa + Turecko
Groupama PZP
Komunálna poisťovňa PZP
Kooperativa PZP 3 000 EUR verejný prísľub 10 % podľa Zelenej karty
Union PZP 2 500 EUR 12,96 EUR 10 % Európa
Uniqa PZP
Wüstenrot PZP 4 000 EUR 9 EUR 10 %, min. 100 EUR SR

Poistenie pre prípad živelnej udalosti v jednotlivých poisťovniach

Viac informácií o poistení pre prípad živelnej udalosti v jednotlivých poisťovniach: