Limity poistného plnenia pri online PZP poistke

Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. Limity pre povinné zmluvné poistenie sú uvedené v poistnej zmluve s poisťovňou. Správnu výšku limitu si môžete vybrať v online kalkulačke PZP poistenia. Výpočet PZP je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP všetkých poisťovní na trhu.

Zákon o PZP definuje minimálne limity poistného krytia, ktorými sú:

  • 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z poškodených pomerne znižuje.

Poisťovne ponúkajúce PZP okrem zákonne stanoveného minimálneho limitu poistného plnenia väčšinou poskytujú aj vyšší limit plnenia (až do výšky 10 000 000 EUR). PZP online si pomocou kalkulačky môžete uzatvoriť v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Limity PZP poistného plnenia

Základný limit plnenia Maximálne ponúkaný limit
Allianz PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 10 mil. EUR / 5 mil. EUR
ČSOB PZP 6,07 mil. EUR / 2 mil. EUR 7 mil. EUR / 7 mil. EUR
Generali PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 10 mil. EUR / 10 mil. EUR
Groupama PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR
Komunálna poisťovna PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 2,1 mil. EUR
Kooperativa PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 2,05 mil. EUR
Union PZP 5,3 mil. EUR / 1,1 mil. EUR 5,3 mil. EUR / 5 mil. EUR
Uniqa PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR
Wüstenrot PZP 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 6 mil. EUR / 6 mil. EUR