Limit poistného plnenia v PZP

Čo rozumieme pod limitom poistného plnenia? Limit poistného plnenia je najvyššia hranica poistného plnenia poisťovne pri jednej škodovej udalosti. To znamená, že v prípade škodovej udalosti poisťovňa vyplatí maximálne dohodnutú poistnú sumu a škody nad rámec tejto sumy hradíte z vlastného vrecka. Limity sú uvedené v poistnej zmluve s poisťovňou. Výšku limitu poistného plnenia si môžete vybrať v online kalkulačke PZP priamo na našej stránke.

Podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení musí byť limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti minimálne:

  • 5 240 000 EUR za škodu na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 1 050 000 EUR za škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci a náhradu ušlého zisku bez ohľadu na počet poškodených

Ak je súčet nárokov viacerých poškodených vyšší ako limit poistného plnenia, poistné plnenie sa každému z poškodených pomerne znižuje.

Limity PZP poistného plnenia

Poisťovne okrem zákonne stanoveného minimálneho limitu poistného plnenia väčšinou poskytujú aj vyšší limit poistného plnenia (až do výšky 10 000 000 EUR). Vyšší limit poistného plnenia vás chráni v prípade, ak spôsobíte vyššiu škodu, čo sa môže ľahko stať. Je preto dobré pred uzatvorením zmluvy zvážiť, či ušetriť pár EUR na poistnom alebo mať lepšie, aj keď trochu drahšie, krytie.

Základný limit plnenia Maximálne ponúkaný limit
Allianz 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 10 mil. EUR / 5 mil. EUR
AXA (Uniqa Auto GO) 5,24 mil. EUR / 2,5 mil. EUR 7 mil. EUR / 5 mil. EUR
ČSOB 6,07 mil. EUR / 2 mil. EUR 7 mil. EUR / 7 mil. EUR
Generali 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 10 mil. EUR / 10 mil. EUR
Groupama 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR
Komunálna poisťovna 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 2,1 mil. EUR
Kooperativa 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 2,05 mil. EUR
Union 5,3 mil. EUR / 1,1 mil. EUR 5,3 mil. EUR / 5 mil. EUR
Uniqa 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR
Wüstenrot 5,24 mil. EUR / 1,05 mil. EUR 6 mil. EUR / 6 mil. EUR