Úrazové poistenie v povinnom zmluvnom poistení Komunálnej poisťovne

Na základe verejného prísľubu Komunálnej poisťovne je súčasťou PZP aj bezplatný benefit v podobe úrazového poistenia. Poistenie kryje úraz (smrť alebo trvalé následky) vodiča a spolucestujúcich osôb pri dopravnej nehode. Poistenie úrazu je súčasťou obidvoch variantov (Garant Plus aj Eurogarant Plus) poistného krytia.

Verejný prísľub poisťovne stanovuje podmienky poistného plnenia:

  • PZP je uzatvorené s ročným predpisom poistného
  • úrazové poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla „C“, „V“ a „M“
  • škoda spôsobená úrazom vznikne v poistnom období, ktorého začiatok resp. výročný deň je v roku 2021

Limit poistného plnenia pri úrazovom poistení vodiča a spolucestujúcich osôb je 3 320 EUR ročne za jednu a všetky poistné udalosti pre každé jedno sedadlo a poškodenú osobu spolu. Poistenie je platné na území Európy.

Okrem verejného prísľubu o krytí úrazu vodiča a členov posádky poisteného motorového vozidla, Komunálna poisťovňa rozširuje verejným prísľubom PZP aj o poistenie batožiny vodiča a spolucestujúcich osôb. K PZP Komunálnej poisťovne si môžete dokúpiť aj poistenie stretu so zverou, poistenie odcudzenia auta a poistenie čelného skla.

Podrobné podmienky úrazového poistenia sú uvedené priamo vo verejnom prísľube poisťovne.

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem Komunálnej poisťovne ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie úrazového poistenia online a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.