Poistenie úrazu dopravovaných osôb pri PZP od Generali

Generali ponúka v rámci balíkov L a XL poistenie úrazu dopravovaných osôb. Poistenými osobami sú vodič a spolucestujúce osoby v motorovom vozidle poistenom povinným zmluvným poistením.

Úrazové poistenie sa uzatvára pre prípad smrti spôsobenej úrazom (do výšky 6 000 EUR), trvalých následkov úrazu (do výšky 6 000 EUR) a doby nevyhnutného liečenia po úraze (do výšky 1 000 EUR).

Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré poistená osoba utrpí pri prevádzke poisteného motorového vozidla. Prevádzkou motorového vozidla je:

  • uvádzanie motora vozidla do chodu pred začatím jazdy
  • nastupovanie a vystupovanie
  • jazda motorového vozidla
  • krátkodobá zastávka motorového vozidla
  • odstraňovanie bežných porúch, ktoré vznikli v priebehu jazdy motorového vozidla

Poistenie je platné na území Európy a Turecka.

Predmet poistenia Poistná suma
smrť následkom úrazu 6 000 EUR
trvalé následky úrazu 6 000 EUR
nevyhnutné liečenie po úraze 1 000 EUR

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Generali ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia úrazu a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.