Balíky krytia PZP poistenia od Generali

Poisťovňa Generali ponúka PZP (povinné zmluvné poistenie auta) v troch rôznych balíkoch krytia (M, L a XL). Jednotlivé balíky sa líšia výškou limitov poistného plnenia pre škody na zdraví a škody na majetku.

Súčasťou PZP poistenia môže byť v závislosti od zvoleného balíku poistenie úrazu dopravovaných osôb, poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami, poistenie proti zlému stavu vozovky, poistenie stretu so zverou, poistenie pneumatík a základné alebo rozšírené asistenčné služby. Ku všetkým balíkom online poistenia si môžete dokúpiť poistenie čelného skla a poistenie krádeže auta.

Pre vás najlepší balík PZP od Generali si môžete navoliť prostredníctvom online PZP kalkulačky. Kalkulačka vypočíta PZP poistku na auto rýchlo a porovnanie poistenia s ostatnými produktami na trhu máte na pár klikov.

Balík M

Základný balík PZP poistenia má limity poistného plnenia podľa zákona o PZP, a to pre škody na zdraví a náhrady dávok vo výške 5,24 mil. EUR a pre škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk vo výške 1,05 mil. EUR. Okrem toho sú súčasťou poistenia aj základné asistenčné služby.

Balík L

Rozšírený balík L má vyššie limity poistného plnenia (6 mil. EUR). Okrem základných asistenčných služieb kryje aj úraz dopravovaných osôb (smrť, trvalé následky a nevyhnutné liečenie zranení), poškodenie spôsobené živlami a hlodavcami (napr. rozhryzenie káblov) a poškodenie diskov a pneumatík z dôvodu neoznačeného zlého stavu vozovky.

Úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb a poistenie pre prípad živelnej udalosti a poškodenia hlodavcami platia na území Európy a Turecka. Poistenie poškodenia diskov a pneumatík platí na území Slovenskej republiky.

Poistenie úrazu dopravovaných osôb je do výšky 6 000 EUR pre prípad smrti a trvalých následkov úrazu a do výšky 1 000 EUR pre prípad nevyhnutného liečenia.

Maximálne plnenie pri poškodení živelnou udalosťou alebo hlodavcami je 3 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min. 100 EUR. Poškodenie diskov a pneumatík je kryté do výšky 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %.

Balík XL

Najvyšším balíkom Generali poisťovne je balík XL, v ktorom je limit poistného plnenia 10 mil. EUR. Okrem rozšíreného krytia, ktoré ponúka balík L, sú súčasťou tohoto balíka aj rozšírené asistenčné služby (s limitom 2 000 EUR), škody spôsobené stretom so zverou a poškodenie pneumatík defektom alebo vandalizmom.

Poistenie stretu so zverou sa vzťahuje na udalosti, ku ktorým došlo na území Slovenskej republiky. Maximálne plnenie je 4 000 EUR pri spoluúčasti 5 %, min 100 EUR.

Limit plnenia pri poistení pneumatík je 150 EUR na jednu pneumatiku. Výška spoluúčasti je stanovená na základe miery opotrebenia pneumatiky. Poistenie je platné na území Európy a Turecka.

 

Balík krytia M L XL
Limit poistného plnenia: škoda na zdraví 5,24 mil. EUR 6 mil. EUR 10 mil. EUR
Limit poistného plnenia: škoda na majetku 1,05 mil. EUR 6 mil. EUR 10 mil. EUR
Asistenčné služby KLASIK      
Úrazové poistenie    
Poistenie proti živelnej udalosti a hlodavcom    
Poistenie zlého stavu vozovky    
Asistenčné služby PREMIUM  
Poistenie stretu so zverou  
Poistenie pneumatík