Poistenie pre prípad stretu so zverou v online PZP od ČSOB poisťovne

PZP poisťovne ČSOB je možné doplnkovo rozšíriť aj o poistenie stretu so zverou. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta následkom náhodného stretu so zverou na pozemnej komunikácii.

Poistenie pre prípad stretu so zverou sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR. Poistné je 42 EUR na jeden rok a spoluúčasť pri poistnej udalosti je 100 EUR. Pripoistenie je možné uzatvoriť v online PZP kalkulačke. Okrem ceny PZP vám zobrazí aj porovnanie poistenia auta s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet PZP je rýchly, na pár klikov.

Poistenie je platné na území Slovenskej republiky.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Okrem poisťovne ČSOB ponúkajú v rámci PZP poistenie stretu so zverou aj Allianz, AXA, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia stretu so zverou a vyberte si pre vás to najvhodnejšie.

ČSOB PZP pripoistenia

K povinnému zmluvnému poisteniu auta v ČSOB poisťovni si môžete okrem poistenia pre prípad stretu so zverou dokúpiť poistenie skiel, poistenie proti živelnej udalosti a poistenie krádeže auta.