ČSOB poistenie čelného skla

K základnému ČSOB PZP si môžete kúpiť pripoistenie čelného skla a ostatného zasklenia auta. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Môže ísť napríklad o prípad havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, krádeže, lúpeže alebo neoprávneného používania auta.

ČSOB poistenie pre čelné sklo si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke PZP rýchlo a na pár klikov.

Sklá si môžete poistiť na sumu 150 EUR (za 20 EUR ročne), 300 EUR (za 36 EUR ročne), 500 EUR (za 60 EUR ročne) alebo 1 000 EUR (za 135,50 EUR ročne). Spoluúčasť je vo výške 10 %.

Územná platnosť, začiatok a koniec poistenia sú zhodné s hlavným poistením.

ČSOB poistenie čelného skla nekryje spätné zrkadlá, panoramatické strešné okná a zasklenia. Poistené takisto nie sú diaľničné známky, svetlomety a škody vzniknuté na navigáciách alebo iných zariadeniach pripevnených k skleneným výplniam. Poistenie skiel sa nevzťahuje ani na škody spôsobené črepinami na motorovom vozidle.

Ak poisťovňa nerozhodne inak, poistenie sa nevzťahuje na následné škody všetkých druhov (napríklad z dôvodu nemožnosti používať auto) a vedľajšie výdavky.

ČSOB čelné sklo a konkurencia

Poistenie čelného skla môžete okrem poisťovne ČSOB získať aj v Allianz, AXA, Generali, Komunálnej poisťovni, Union, Uniqa a Wüstenrot. Uzatvoriť si ho môžete priamo v rámci online kalkulačky. Kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie .

Predmet poistenia Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz všetky okná cena okna v balíkoch Extra a Max 100 EUR Európa
AXA všetky okná 400 – 1 600 EUR 38,80 – 171,70 EUR 80 EUR Európa + Turecko
ČSOB všetky okná 150 – 1 000 EUR 20 – 135,50 EUR 10 % ako hlavné poistenie
Generali čelné sklo 120 – 1 000 EUR 17,10 – 104,50 EUR 10 % Európa + Turecko
Groupama
Komunálna poisťovňa čelné sklo 200 / 400 EUR 20 / 35 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
Kooperativa
Union všetky okná 200 – 550 EUR 36,84 – 73,80 EUR 10 % Európa
Uniqa čelné sklo 250 – 1 000 EUR 25 – 100 EUR 0 % podľa Zelenej karty
Wüstenrot všetky okná 200 – 800 EUR 45 – 85 EUR 10 % Európa