Asistenčné služby pre PZP od ČSOB poisťovne

Súčasťou PZP online sú aj základné asistenčné služby Štandard. ČSOB poisťovňa ponúka za 11 EUR ročne aj nadštandardné asistenčné služby Premium s vyššími limitmi a rozšírenou ponukou služieb.

ČSOB asistenčné služby sú poskytované nonstop. Využiť sa dajú v prípade havárie, poruchy alebo pri odcudzení vášho auta. Asistenčná služba je k dispozícii na tel. čísle +421 2 4445 0050. Partnerom pre asistenciu je spoločnosť AXA ASSISTANCE CZ.

Rozsah asistenčných služieb a výšku limitov si môžete podrobne pozrieť v PZP kalkulačke, ktorá vám zobrazí aj porovnanie PZP jednotlivých poisťovní na trhu.

Technická asistencia

V rámci asistenčných služieb máte pri dopravnej nehode alebo poruche nárok na:

 • opravu auta na mieste
 • ak oprava na mieste nie je možná, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu alebo do miesta trvalého bydliska
 • úschovu nepojazdného vozidla
 • v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín ubytovanie, prípadne poskytnutie náhradného vozidla alebo pokračovanie v ceste taxíkom, vlakom alebo lietadlom
 • repatriáciu vozidla pri oprave dlhšej ako 7 dní
 • otvorenie a výmenu zámky pri strate kľúčov alebo ich uzamknutí v aute
 • pomoc pri defekte pneumatiky (oprava na mieste, výmena kolesa alebo odtiahnutie do servisu)
 • pri zámene alebo vyčerpaní paliva vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva, dovoz paliva na miesto alebo odtiahnutie do servisu
 • pri vybitej batérii asistencia na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu

V prípade krádeže auta má poistený nárok na ubytovanie v hoteli, prípadne poskytnutie náhradného vozidla alebo pokračovanie v ceste taxíkom, vlakom alebo lietadlom.

Administratívno-právna asistencia

Súčasťou administratívno-právnej asistencie sú:

 • právne a administratívne informácie (postup pri dopravnej nehode, pravidlá cestnej premávky, doklady a potvrdenia a podobne)
 • telefonická pomoc v núdzi
 • tlmočenie a preklady v zahraničí (napríklad cestná kontrola, jednanie s políciou, colné konanie, hospitalizácia, vypĺňanie formulárov)
 • vzťahy so zastupiteľskými úradmi a políciou
 • pomoc pri strate dokladov (náhradné doklady od vozidla, vodičský preukaz a podobne)
 • pomoc pri zadržaní alebo väzbe po dopravnej nehode
 • pomoc pri súdnom alebo správnom konaní po dopravnej nehode (napríklad právne zastupovanie, služby tlmočníka)
 • asistencia pri náhrade škody

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia asistenčných služieb

Porovnanie asistenčných služieb

Asistenčné služby poskytujú k PZP všetky poisťovne. Môžete si pozrieť porovnanie asistenčných služieb v jednotlivých poisťovniach alebo bližšie informácie priamo pri konkrétnej poisťovni. PZP poistenie s asistenčnými službami ponúkajú okrem ČSOB poisťovne aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot.