Úrazové poistenie v online PZP od AXA poisťovne (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Súčasťou PZP AXA je v balíkoch Plus a Prémium aj úrazové poistenie vodiča pre prípad smrti alebo trvalých následkov úrazu. Úrazové poistenie je možné rozšíriť aj na všetky spolucestujúce osoby. Poistenie sa uzatvára bez spoluúčasti pre územie Európy a Turecka.

V PZP balíkoch Plus a Prémium je bez príplatku poistený iba vodič auta. Poistenie trvalých následkov úrazu je v balíku Plus na 10 000 EUR, v balíku Prémium na 20 000 EUR. Poistenie smrti následkom úrazu je na sumu 5 000 EUR v balíku Plus a 10 000 EUR v balíku Prémium. Poistné plnenie sa vypláca od 10 % trvalého telesného poškodenia. Podmienkou pre výplatu poistného plnenia je súčasná výplata z PZP poistenia.

Ak chcete v PZP úrazové poistenie pre všetky prepravované osoby, môžete si za 23,30 EUR dokúpiť pripoistenie úrazu pre celú posádku vozidla. Poistenie sa v tomto prípade uzatvára na sumu 40 000 EUR na každú prepravovanú osobu pre prípad trvalých následkov a 20 000 EUR pre prípad smrti následkom úrazu.

V PZP kalkulačke si viete nastaviť, či máte záujem iba o úrazové poistenie vodiča alebo aj spolucestujúcich osôb. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám porovná cenu PZP poistenia aj s ostatnými poisťovňami na trhu.

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné
PZP Plus vodič 10 000 EUR 5 000 EUR súčasť balíku
PZP Prémium vodič 20 000 EUR 10 000 EUR súčasť balíku
Pripoistenie úrazu celá posádka 40 000 EUR 20 000 EUR 23,30 EUR

Poistenie sa vzťahuje na úrazy, ktoré vznikli v priamej súvislosti s prevádzkou poisteného auta:

  • pri nastupovaní alebo vystupovaní
  • pri uvádzaní vozidla do chodu pred začiatkom jazdy
  • počas jazdy vozidla
  • pri odstraňovaní bežných porúch
  • po dopravnej nehode alebo v blízkosti miesta nehody

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne AXA ponúkajú k PZP úrazové poistenie aj Allianz, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Na našej stránke si môžete priamo pozrieť aj online porovnanie úrazového poistenia jednotlivých poisťovní.

AXA PZP pripoistenia

V online PZP si okrem úrazového poistenia môžete pripoistiť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou, poistenie skiel, poistenie batožiny, poistenie krádeže auta, poistenie náhradného vozidla a extra asistenciu.