Poistenie pre prípad stretu so zverou v AXA PZP (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

PZP poistenie v AXA poisťovni si môžete rozšíriť aj o poistenie stretu so zverou. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva tvoriaceho štandardnú výbavu. AXA PZP kryje aj poškodenie zaparkovaného vozidla po priamom kontakte so zverou.

Poistenie pre prípad stretu so zverou sa uzatvára na poistnú sumu 5 000 EUR. Ročné poistné je vo výške 57,20 EUR. Územná platnosť poistenia je geografické územie Európy a Turecko.

Pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou. V prvom roku poistenia je spoluúčasť vo výške 20 % (okrem nového auta a pokračujúceho poistenia). Od druhého roku je spoluúčasť vo výške 80 EUR. Vplyv na výšku spoluúčasti má dodanie fotodokumentácie pred poistnou udalosťou. V prípade jej nedodania môže byť spoluúčasť vyššia resp. znížené poistné plnenie.

PZP poistenie spolu s poistením stretu so zverou si môžete uzatvoriť v online kalkulačke PZP. Výpočet a porovnanie PZP poistenia je rýchle a na pár klikov. Kalkulačka vám prehľadne porovná všetky poisťovne na trhu a zoradí od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

V prípade škodovej udalosti je potrebné šetrenie príslušnými policajnými orgánmi alebo musí byť jednoznačne preukázané, že poškodenie vzniklo v dôsledku stretu so zverou.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Okrem poisťovne AXA ponúkajú v rámci PZP poistenie stretu so zverou aj Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia stretu so zverou a vyberte si pre vás to najvhodnejšie.

AXA PZP pripoistenia

V povinnom zmluvnom poistení auta Uniqa Auto GO si okrem poistenia pre prípad stretu so zverou môžete pripoistiť aj poistenie skiel, poistenie proti živelnej udalosti, poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie, poistenie krádeže auta, poistenie batožiny a extra asistenciu.