Poistenie skiel v povinnom zmluvnom poistení auta od AXA poisťovne (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

K základnému AXA PZP sa dá prikúpiť aj pripoistenie čelného, zadného a bočných skiel auta. Poistenie sa uzatvára pre prípad náhleho poškodenia, zničenia alebo odcudzenia skiel do výšky dohodnutej v poistnej zmluve PZP. Územná platnosť poistenia skiel je geografické územie Európy a Turecko.

Poistenie skiel si môžete k povinnému zmluvnému poisteniu prikúpiť priamo v kalkulačke PZP poistenia. Vybrať si môžete poistenie do výšky 400 EUR (za 38,80 EUR ročne), 800 EUR (za 74,50 EUR ročne) alebo 1 600 EUR (za 171,70 EUR ročne). Výpočet PZP poistenia je rýchly a kalkulačka vám zároveň zobrazí porovnanie cien PZP poistenia auta aj s ostatnými poisťovňami na trhu. Zobrazenie je od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

Pripoistenie skiel sa uzatvára so spoluúčasťou. V prvom roku poistenia je spoluúčasť vo výške 20 % (okrem nového auta a pokračujúceho poistenia). Od druhého roku je spoluúčasť vo výške 80 EUR. Vplyv na výšku spoluúčasti má dodanie fotodokumentácie pred poistnou udalosťou. V prípade jej nedodania môže byť spoluúčasť vyššia resp. znížené poistné plnenie.

Poistenie sa vzťahuje na opravu alebo výmenu skla, poškodeného senzoru a kalibráciu prídavných zariadení pevne spojených s čelným sklom od výrobcu.

Poistené nie sú škody vzniknuté na veciach spojených s čelným sklom (napr. spätné zrkadlá, diaľničné známky, ochranné fólie, clony a svetlomety) a dodatočné úpravy skiel tónovaním. Poistené takisto nie sú následné škody spôsobené poškodeným čelným sklom (napr. škrabance na laku, čalúnenie, výbava vozidla).

Porovnanie poistenia skiel

Okrem poisťovne AXA ponúkajú v rámci PZP poistenie skiel aj Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia skla a vyberte si pre vás to najlepšie.

AXA PZP pripoistenia

V online PZP Uniqa Auto GO si okrem poistenia skiel môžete pripoistiť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou, poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie, poistenie krádeže auta, poistenie batožiny a extra asistenciu.