Poistenie pre prípad živelnej udalosti v PZP od AXA poisťovne (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Poistenie proti živelným udalostiam je doplnkovým pripoistením PZP AXA. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho časti a príslušenstva tvoriaceho štandardnú výbavu. Územná platnosť poistenia je geografické územie Európy a Turecko.

Pripoistenie sa uzatvára na poistnú sumu 5 000 EUR. Ročné poistné je vo výške 23,70 EUR. Online poistenie PZP spolu s poistením živelných udalostí si môžete uzatvoriť v PZP kalkulačke. Prehľadne vám zobrazí aj porovnanie cien PZP s ostatnými produktami na trhu.

Živelné pripoistenie sa uzatvára so spoluúčasťou. V prvom roku poistenia je spoluúčasť vo výške 20 % (okrem nového auta a pokračujúceho poistenia). Od druhého roku je spoluúčasť vo výške 80 EUR. Vplyv na výšku spoluúčasti má dodanie fotodokumentácie pred poistnou udalosťou. V prípade jej nedodania môže byť spoluúčasť vyššia resp. znížené poistné plnenie.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, pád stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, zosuv pôdy alebo lavín, povodeň, záplava alebo voda z vodovodných zariadení.

Poistená nie je zvláštna výbava vozidla, batožina a iné hnuteľné veci prepravované v aute a osobné predmety cestujúcich.

Porovnanie poistenia proti živelným udalostiam

Okrem poisťovne AXA ponúkajú v rámci PZP poistenie proti živelným udalostiam aj Allianz, ČSOB, Generali, Kooperativa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia živelnej udalosti a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

AXA PZP pripoistenia

V online PZP Uniqa Auto GO si okrem poistenia pre prípad živelnej udalosti môžete pripoistiť aj poistenie skiel, poistenie stretu so zverou, poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie, poistenie krádeže auta, poistenie batožiny a extra asistenciu.