Poistenie pre prípad odcudzenia auta a vandalizmu v AXA PZP (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Základné poistenie PZP v poisťovni AXA je možné rozšíriť o pripoistenie odcudzenia a vandalizmu. Uzatvára sa pre prípad odcudzenia auta alebo jeho časti krádežou, krádežou vlámaním alebo lúpežou a pre prípad vandalizmu.

Poistenie sa vzťahuje na auto a jeho časti a príslušenstvo, ktoré tvorí štandardnú a doplnkovú výbavu dodávanú a namontovanú výrobcom alebo autorizovaným predajcom.

Odcudzenie a vandalizmus sa v rámci AXA PZP uzatvára na poistnú sumu 5 000 EUR za každú poistnú udalosť. Ročné poistné je vo výške 37,80 EUR. Územná platnosť poistenia je geografické územie Európy a Turecko.

Pripoistenie odcudzenia a vandalizmu sa uzatvára so spoluúčasťou. V prvom roku poistenia je spoluúčasť vo výške 20 % (okrem nového auta a pokračujúceho poistenia). Od druhého roku je spoluúčasť vo výške 80 EUR. Vplyv na výšku spoluúčasti má dodanie fotodokumentácie pred poistnou udalosťou. V prípade jej nedodania môže byť spoluúčasť vyššia resp. znížené poistné plnenie.

PZP poistenie spolu s poistením odcudzenia a vandalizmu si môžete uzatvoriť v online kalkulačke PZP. Výpočet PZP a porovnanie cien poistenia je na pár klikov. PZP kalkulačka vám prehľadne porovná PZP všetkých poisťovní na trhu a zoradí od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

Porovnanie poistenia odcudzenia auta

Okrem poisťovne AXA ponúkajú v rámci PZP poistenie odcudzenia auta aj Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa a Union. Pozrite si porovnanie poistenia odcudzenia vozidla a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

AXA PZP pripoistenia

V povinnom zmluvnom poistení Uniqa Auto GO si okrem poistenia pre prípad odcudzenia a vandalizmu môžete pripoistiť aj poistenie skiel, poistenie proti živelnej udalosti, poistenie náhradného vozidla, úrazové poistenie, poistenie stretu so zverou, poistenie batožiny a extra asistenciu.