Poistenie náhradného vozidla v online PZP poistení auta od AXA poisťovne (Uniqa Auto GO)

Poisťovňa AXA sa k 31. 8. 2021 zlúčila s poisťovňou Uniqa. Na slovenskom trhu od tohto termínu pôsobia prostredníctvom organizačnej zložky Uniqa pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu.

Súčasťou online PZP variantu Prémium poisťovne AXA (Uniqa Auto GO) je aj základné poistenie náhradného vozidla. Poistenie je možné prikúpiť aj pre základný variant PZP Plus prípadne na vyšší limit poistného plnenia aj pre variant PZP Prémium.

Poistenie náhradného vozidla sa vzťahuje na náhradu nákladov za prenájom náhradného vozidla rovnakej alebo nižšej triedy po dopravnej nehode alebo odcudzení.

Základné poistenie náhradného vozidla v rámci PZP Prémium sa uzatvára na poistnú sumu 120 EUR (max. na 3 dni). Podmienkou pre výplatu poistného plnenia je súčasná výplata aj z PZP poistenia.

Doplnkové pripoistenie náhradného vozidla sa uzatvára na poistnú sumu 400 EUR, max. na 10 dní. Ročné poistné je 18,30 EUR.

Poistenie je platné na geografickom území Európy a Turecka. Uzatvára sa bez spoluúčasti.

Poistené nie sú náklady za pohonné hmoty a iné prevádzkové náklady súvisiace s autom, ani náklady za umývanie, čistenie, opravu, údržbu a diaľničné známky.

Poistenie náhradného vozidla si k PZP môžete prikúpiť v rámci online PZP kalkulačky. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP poistenia všetkých produktov na trhu. Výpočet poistenia je na pár klikov a výsledky sú zobrazené od najlacnejšieho PZP po najdrahšie.

AXA PZP pripoistenia

V online PZP Uniqa Auto GO si okrem poistenia náhradného vozidla môžete pripoistiť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou, poistenie skiel, úrazové poistenie, poistenie krádeže auta, poistenie batožiny a extra asistenciu.