Allianz úrazové poistenie vodiča

Úrazové poistenie vodiča je súčasťou všetkých balíkov krytia PZP Allianz. Balík Comfort obsahuje základné úrazové poistenie. Ostatné balíky (Plus, Extra a Max) obsahujú rozšírené úrazové poistenie. Poistenie je platné na geografickom území Európy.

Allianz úrazové poistenie si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke PZP rýchlo a na pár klikov.

Základné Allianz úrazové poistenie sa vzťahuje na úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody a vedie vozidlo, nastupuje alebo vystupuje z vozidla, nakladá alebo vykladá predmety z vozidla alebo zastavil a opravuje vozidlo. Rozšírené úrazové poistenie sa vzťahuje aj na všetky spolucestujúce osoby.

Poistenie kryje smrť následkom úrazu do výšky 3 000 EUR a trvalé následky v dôsledku úrazu do výšky 6 000 EUR v rozsahu 70 % a viac. Pri rozšírenom úrazovom poistení sú limity poistného plnenia dvojnásobné.

Úrazovým poistením nie je poistený úraz alebo smrť následkom samovraždy alebo sebapoškodzovaním, aktívnej účasti na protiprávnych alebo násilných činoch a nepokojoch. Poistené nie sú ani udalosti, ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu alebo nie je spôsobilé na premávku na pozemnej komunikácii.

Allianz úrazové poistenie vodiča a konkurencia

Úrazové poistenie vodiča si môžete okrem poisťovne Allianz uzatvoriť aj v AXA, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa a Wüstenrot. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie ceny PZP vrátane pripoistení viacerých poisťovní na jednom mieste.

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné Územná platnosť
Allianz PZP vodič / celá posádka 6 000 / 12 000 EUR 3 000 / 6 000 EUR Comfort / Plus, Extra, Max Európa
AXA PZP vodič 10 000 / 20 000 EUR 5 000 / 10 000 EUR Plus / Premium Európa + Turecko
ČSOB PZP
Generali PZP celá posádka 6 000 EUR 6 000 EUR v balíkoch L a XL Európa + Turecko
Groupama PZP vodič 2 000 EUR 2 000 EUR verejný prísľub podľa Zelenej karty
Komunálna poisťovňa PZP celá posádka 3 320 EUR 3 320 EUR verejný prísľub Európa
Kooperativa PZP celá posádka 1 500 EUR 1 500 EUR verejný prísľub Európa
Union PZP vodič / celá posádka 10 000 EUR 10 000 EUR 23,40 / 44,52 EUR Európa
Uniqa PZP vodič 30 000 EUR 10 000 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
Wüstenrot PZP celá posádka 35 000 EUR 35 000 EUR 24 EUR Európa