Úrazové poistenie v PZP na auto od Allianz

Úrazové poistenie je súčasťou všetkých balíkov krytia poistenia PZP od Allianz – Slovenskej poisťovne. Balík Comfort obsahuje základné úrazové poistenie. Ostatné balíky (Plus, Extra a Max) obsahujú rozšírené úrazové poistenie. Poistenie je platné na geografickom území Európy.

Povinné zmluvné poistenie od Allianz si môžete uzatvoriť aj prostredníctvom online kalkulačky pre poistenie PZP. Výpočet PZP je rýchly a na pár klikov. Okrem ceny Allianz PZP vám zobrazí aj porovnanie s ostatnými produktami na trhu.

Základné úrazové poistenie

Úrazové poistenie sa vzťahuje na úraz vodiča, ak je účastníkom dopravnej nehody a vedie vozidlo, nastupuje alebo vystupuje z vozidla, nakladá alebo vykladá predmety z vozidla alebo zastavil a opravuje vozidlo.

Úrazové poistenie pri PZP kryje smrť následkom úrazu (do výšky 3 000 EUR) a trvalé následky v dôsledku úrazu (do výšky 6 000 EUR) v rozsahu 70 % a viac.

Základným úrazovým poistením nie je poistený úraz alebo smrť následkom samovraždy alebo sebapoškodzovaním, aktívnej účasti na protiprávnych alebo násilných činoch a nepokojoch. Poistené nie sú ani udalosti, ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu alebo nie je spôsobilé na premávku na pozemnej komunikácii. Poistené nie sú takisto spolucestujúce osoby.

Rozšírené úrazové poistenie

Rozšírené úrazové poistenie poskytuje rovnakú poistnú ochranu ako základné úrazové poistenie. Vzťahuje sa na všetky spolucestujúce osoby, nielen na vodiča. Okrem toho sú limity poistného plnenia oproti základnému poisteniu dvojnásobné (6 000 EUR pre prípad smrti následkom úrazu a 12 000 EUR pre prípad trvalých následkov úrazu).

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Allianz ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie úrazového poistenia a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.