PZP online

Povinné zmluvné poistenie vás chráni v prípade spôsobenia škody niekomu inému. Podľa zákona sú pre PZP online poistenie minimálne poistné sumy 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. Jednotlivé poisťovne však môžu pre online PZP ponúkať aj vyššie limity poistného krytia.

TIP: Uzatvorte si PZP rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke. Porovnajte si jednotlivé poisťovne na jednom mieste.

Základným dokumentom pre uzatvorenie PZP online je zákon o PZP. Ten okrem iného presne definuje, čoho sa poistenie týka, kto je povinný poistenie uzatvoriť, aké je PZP krytie, prípadne ako je možné poistenie zrušiť.

Platnosť online poistenia PZP

Online povinné zmluvné poistenie auta je platné na území štátov systému zelenej karty. Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o existencii poistenia.

Výpočet PZP online je rýchly a na pár klikov. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie poistenia jednotlivých poisťovní a zmluvu si môžete priamo aj uzatvoriť. Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a obsahuje podmienky ako aj platnosť PZP poistenia.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie platnosti PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia, kde je vozidlo poistené a do kedy je poistka platná.

Výpoveď PZP má písomnú formu a jej možnosti sú uvedené v poistných podmienkach poisťovne.

V rámci online poistenia auta si môžete na našej stránke okrem PZP uzatvoriť aj havarijné poistenie a poistenie finančnej straty GAP.

PZP online pripoistenia

K online PZP ponúkajú poisťovne aj ďalšie pripoistenia. Tie môžu byť buď súčasťou ponúkaného balíka krytia, alebo sa dajú prikúpiť ako doplnkové pripoistenie. Medzi najčastejšie patria:

Súčasťou poistenia vo všetkých poisťovniach sú aj asistenčné služby.

Na našom trhu sa môžete stretnúť s online PZP od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie poistenia na jednom mieste. Vy sa rozhodnete, či si vyberiete najlacnejšie PZP alebo dáte prednosť inej ponuke.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA PZP 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB PZP 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali PZP 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama PZP 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa PZP 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa PZP 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union PZP 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa PZP 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot PZP 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR

Čelné sklo

Pripoistenie sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Poistené nebývajú diaľničné známky, nálepky technickej a emisnej kontroly, spätné zrkadlá, zariadenia pripevnené k sklu, škody spôsobené črepinami, nepriame náklady a podobne.

Poistené môže byť buď iba čelné sklo alebo aj ostatné zasklenie vášho auta. Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla.

> Čelné sklo

Stret so zverou

Pripoistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta následkom náhodného a nepredvídateľného fyzického kontaktu so zvieraťom na pozemnej komunikácii.

> Stret so zverou

Živelná udalosť

Pripoistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva následkom živelnej udalosti. Medzi živelné udalosti patria napríklad atmosférické zrážky, krupobitie, požiar, povodeň, snehová lavína, víchrica, úder blesku, zemetrasenie, zosuv pôdy a podobne.

> Živelné udalosti

Krádež auta

Pripoistenie krádeže auta, jeho časti alebo príslušenstva sa vzťahuje na krádež, lúpež alebo neoprávnené používanie, prípadne pokus o uvedené činy. Poisťované vozidlo musí byť zabezpečené podľa požiadaviek poisťovne a toto zabezpečenie musí byť funkčné.

> Krádež auta

Úraz vodiča

Pripoistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistená môže byť aj doba nevyhnutného liečenia po úraze. Poistenými osobami môže byť iba vodič auta alebo aj spolucestujúce osoby.

> Úraz vodiča