Poistenie podnikateľov

Kalkulačka na výpočet a porovnanie poistenia podnikateľov

Základné údaje
1
Porovnanie a výber
2
Údaje do zmluvy
3
Zhrnutie
4
Hotovo!
5
Predmet činnosti
Poistná suma nehnuteľný majetok
Poistná suma hnuteľný majetok
Poistná suma zodpovednosť
Začiatok poistenia

Poistenie malých a stredných podnikateľov

S nami si poistenie podnikateľov ušijete na mieru podľa svojich potrieb a zmluvu si môžete uzatvoriť priamo prostredníctvom našej stránky. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Podľa čoho si správne vybrať poistenie? Dobré poistenie podnikateľov by malo zahŕňať všetko podstatné. Napríklad budovu so stavebnými súčasťami a vedľajšími stavbami, stavebné úpravy v prenajatej nehnuteľnosti, zariadenie a hnuteľný majetok, zásoby. Ak si nie ste istý, či ste na niečo nezabudli, neváhajte sa s nami poradiť.

Poistenie podnikateľov môže kryť rôzne riziká. Základnými sú živly, voda, krádež, doplnkovo sa môžete poistiť napríklad proti vandalizmu, zadymeniu, atmosférickým zrážkam, rozbitiu skla či zodpovednosti za škodu.

Na našej stránke si môžete poistenie malých a stredných podnikateľov uzatvoriť s platnosťou pre územie Slovenska. Vzťahuje sa na nehnuteľnosti, hnuteľné veci a škody spôsobené neúmyselne niekomu inému na zdraví alebo majetku. Súčasťou poistenia môže byť aj prerušenie prevádzky a tým spôsobená finančná strata.

Poisťovaný majetok musí byť chránený predpísaným zabezpečovacím zariadením. Pri poistnej udalosti je potrebné šetrenie políciou.

Poistenie podnikateľov sa uzatvára na dobu neurčitú, poistné musí byť uhradené pred dňom začiatku poistenia. Vypovedať ho môžete minimálne 6 týždňov pred koncom poistného obdobia.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 369 449

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín