Poistenie majetku

Detailné porovnanie majetkového poistenia všetkých slovenských poisťovní za dve minúty

Dátum poslednej aktualizácie sadzieb: 24. 6. 2021

K produktom poisťovní Ti ponúkame benefity navyše. Bezplatne.

S nami si poistenie hnuteľného i nehnuteľného majetku ušiješ na mieru podľa svojich potrieb. Vďaka online porovnaniu sa rýchlo zorientuješ vo všetkých dostupných ponukách a zmluvu môžeš následne uzavrieť len pár kliknutiami na internete či cez mobil.

Podľa čoho si vybrať poistenie majetku?

Formulár našej on-line kalkulačky Ti pripomenie, že do úvahy treba vziať:

Limity plnenia

Poisťovne stanovujú maximálne percentá z hodnoty majetku, ktoré vyplatia, ak nastane určitý typ udalosti (napríklad povodeň), alebo ak je poškodená určitá vec (napríklad elektronika).

Rozsah poistenia

Poistenie Ti môže kryť rôzne riziká. Základnými sú živly, voda, krádež, doplnkovo sa môžeš poistiť napríklad proti vandalizmu, zadymeniu, atmosférickým zrážkam, rozbitiu skla a poistka môže zohľadňovať i predĺženú záruku spotrebičov či zodpovednosť za škodu.

Predmet poistenia

Dobré poistenie by malo zahŕňať všetko podstatné. Ak sa napríklad chystáš poistiť dom, kryté by mali byť aj Tvoje vedľajšie stavby a oplotenie pozemku, pri byte zase pivnica a garážové státie respektíve garáž. Ak si nie si istý, či si na niečo nezabudol, neváhaj sa s nami poradiť.

Asistenčné služby

Len niektoré poisťovne ponúkajú aj doplnkové služby ako otvorenie zabuchnutých dverí alebo pomoc pri havarijnej situácii.

Nadštandardné predmety poistenia

Pokiaľ vlastníš hudobný nástroj, umelecké predmety, mimoriadne cenné veci a zbierky či zbrane, poisťovanie vyžaduje individuálny prístup, lebo ich štandardné krytie je len minimálne.

Spoluúčasť

Poisťovňa Ti v prípade poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorá zodpovedá výške škody zníženej o spoluúčasť. Čím je vyššia, tým viac zaplatíš z vlastného, ak sa niečo stane, no tým nižšie bude Tvoje poistné. Vyššie poistné teda pre Teba naopak znamená nižšie výdavky pri poistnej udalosti.

Čo všetko môže poistenie Tvojho majetku zohľadňovať?

Vyber si s nami z rozmanitej ponuky rozsahov krytia a asistenčných služieb!

Požiar

Práve ten môže napáchať najviac škôd. Kryté sú aj škody spôsobené pri hasení alebo pri strhnutí stavby pri likvidácii požiaru.

Blesk

Štandardne sú kryté škody spôsobené priamym úderom blesku do predmetu poistenia alebo do zariadenia ochrany pred bleskom. Nepriamy blesk sa pripoisťuje.

Výbuch

Vybuchnúť môže napríklad unikajúci plyn, tlaková nádrž, kotol či potrubie.

Povodeň / záplava

Ak aj nebývaš pri vodnom toku či nádrži a povodeň Ti teda nehrozí, dažde, topenie snehu či nárast hladiny spodnej vody Ťa môžu ohroziť záplavou.

Víchrica

Poisťovne rôzne stanovujú minimálnu rýchlosť vetru, ktorý už považujú za víchricu (medzi 60 a 75 km/h).

Krádež

Aby bolo vyplatené poistné plnenie, musí zlodej prekonať prekážky v podobe predpísaného zabezpečenia majetku.

Pád stromov

Kryje sa poškodenie pádom stromu ale i stožiaru či iného predmetu, ktorý nie je súčasťou Tvojho majetku.

Zosuvy a lavíny

Poloha Tvojho domu môže zvýšiť riziko ohrozenia zosuvom pôdy, lavíny alebo zrútením skál.

Zemetrasenie

Otrasy musia v mieste poistenia dosahovať minimálne šiesty stupeň stupnice EMS 98.

Rozbitie skla

Poistiť si môžeš aj akékoľvek náhodné rozbitie zasklenia nehnuteľnosti.

Voda z vodovodných zaradení

Kryté môžeš mať aj škody spôsobené únikom vody z rozvodov vody alebo vykurovania.

Predlžená záruka spotrebičov

Štandardnú záruku na spotrebiče si v poisťovni môžeš predĺžiť.

Zodpovednosť za škodu

Pokrýva zodpovednosť pri škodách na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vyplynú z vlastníctva nehnuteľnosti a bežného občianskeho života.

Asistenčné služby

Dá sa nájsť aj poistka ponúkajúca pomoc pri havarijnej situácii (elektro, voda, plyn) a vymknutí sa.

Si pripravený vybrať si svoje poistenie majetku?

Vyplň náš formulár a hneď sa dozvieš, ktoré poistenie je pre Tvoj domov a majetok najvýhodnejšie!

Kalkulačka

Potrebuješ pomôcť s výberom?

0917 535 773

Volaj kedykoľvek pondelok až piatok 10:00 - 16:00

[email protected]

Napíš nám mail a odpovieme Ti do 24 hodín

Spolupracujeme so všetkými slovenskými poisťovňami