Poistenie bytu, domu, domácnosti

Porovnanie pre poistenie nehnuteľnosti a hnuteľného majetku

Typ nehnuteľnosti
?
Umiestnenie
?
Užitková (obytná) plocha
?
Ostatné plochy
?
Rok výstavby (kolaudácie)
?
?
?
?
Počet záplav za posledných 10 rokov
?
Začiatok poistenia
Adresa nehnuteľnosti

Ulica
?
Súpisné číslo (číslo domu)
?
Orientačné číslo
?
PSČ a mesto
?
Poistná suma nehnuteľnosti
?
Poistná suma domácnosti
?

Poistenie bytu, poistenie domu, poistenie domácnosti

Poistenie majetku patrí k najčastejšie uzatváraným poisteniam. Riziko škody na dome alebo byte kryje poistenie nehnuteľnosti. Poistenie bytu okrem obce ovplyvňuje aj poschodie, na ktorom sa nachádza a plocha bytu. Na poistenie domu má vplyv navyše aj druh jeho konštrukcie. Výška poistného za poistenie nehnuteľnosti sa odvíja aj od množstva záplav v danej oblasti, v záplavových oblastiach nemusí byť poistenie k dispozícii. Hnuteľné veci, ktoré sa v byte alebo dome nachádzajú, chráni poistenie domácnosti.

Pomocou našej kalkulačky môžete poistenie bytu, poistenie domu ako aj poistenie domácnosti uzatvoriť rýchlo a jednoducho online. Kalkulačka po zadaní vstupných parametrov zobrazí porovnanie pre poistenie nehnuteľnosti a hnuteľných vecí viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie, pričom cena nemusí byť rozhodujúcim kritériom.

Poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zaplatiť môžete online priamo na účet vybranej poisťovne. Ak by ste predsa len potrebovali s poistením pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Ako si vybrať vhodné poistenie nehnuteľnosti alebo poistenie domácnosti?

Najčastejším majetkovým poistením je poistenie domácnosti respektíve kombinácia poistenie bytu a domácnosti. Podľa čoho si vybrať najlepšie poistenie majetku? Dobré poistenie má zahŕňať pre vás všetko podstatné. Poistenie domu má okrem samotného domu chrániť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku. Poistenie bytu by malo kryť aj pivnicu a garážové státie alebo garáž.

Poistenie majetku môže kryť rôzne riziká. Základnými sú požiar, živly, voda, krádež, doplnkovo sa môžete poistiť napríklad proti vandalizmu, zadymeniu, atmosférickým zrážkam, rozbitiu skla a podobne. Poistka môže zohľadňovať aj predĺženú záruku spotrebičov alebo zodpovednosť za škodu.

Poistenie nehnuteľnosti ale aj poistenie domácnosti obsahujú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov.

Poistenie nehnuteľnosti

Poistenie domu resp. poistenie bytu kryje škody, ktoré vzniknú na vašej nehnuteľnosti. Môže ísť o rodinný dom, byt, nebytový priestor, chatu prípadne rozostavanú stavbu. Súčasťou poistenia môže doplnkovo byť aj poistenie domácnosti, teda hnuteľných vecí, ktoré tvoria jeho zariadenie. Cena poistenia sa môže v jednotlivých poisťovniach značne líšiť. Naša online kalkulačka vám zobrazí podrobné porovnanie pre poistenie nehnuteľnosti spolu s doplnkovými informáciami viacerých poisťovní na jednom mieste. Odpadne vám zdĺhavé porovnávanie jednotlivých produktov a rýchlo si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie nehnuteľnosti.

Poistenie nehnuteľnosti potrebujete aj pri hypotéke.

Čo obsahuje poistenie nehnuteľnosti?

Poistenie nehnuteľnosti kryje budovu vrátane všetkých stavebných súčastí, technických a energetických zariadení a technológií zabudovaných v budove alebo pevne s ňou spojených, vonkajšie schodiská, vonkajšie prípojky patriace k budove a predmety pevne pripojené k budove, ako napríklad antény, klimatizačné zariadenia, solárne panely, markízy a podobne.

Poistenie kryje aj vedľajšie stavby v mieste poistenia (napríklad garáž, altánok, studňa, oplotenie), stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zásoby paliva, okrasné záhrady a podobne.

Pozemok, zariadenie, skleníky a fóliovníky, plodiny, vedľajšie stavby v zlom technickom stave, škody spôsobené úmyselným konaním nebývajú poistením kryté. Pred uzatvorením poistnej zmluvy si pri jednotlivých poisťovniach pozrite poistné krytie ako aj výšku limitov poistného plnenia a výluky z poistenia.

Poistenie nehnuteľnosti môže kryť aj škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, rázovou vlnou, atmosférickými zrážkami, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, lavínou, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy alebo zrútením skál, výbuchom sopky, nárazom vozidla, pádom lietadla alebo iných predmetov, vodou (voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, spodná voda), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, skratom a prepätím, zemetrasením. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla.

Poistenie domu aj poistenie bytu obsahujú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára aj s poistením zodpovednosti. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo veci, ktoré spôsobíte niekomu inému v súvislosti s vlastníctvom nehnuteľnosti alebo vedľajšej stavby a prevádzkou jej vybavenia.

Poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti kryje škody, ktoré vzniknú na hnuteľných veciach tvoriacich domácnosť a slúžiacich na jej prevádzku ako aj uspokojovanie potrieb členov domácnosti. Poistenie môžete uzatvoriť jednou zmluvou spolu s poistením vášho domu alebo bytu. Naša online kalkulačka vám zobrazí porovnanie pre poistenie domácnosti viacerých poisťovní na jednom mieste. Odpadne vám zdĺhavé porovnávanie jednotlivých produktov a rýchlo si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie domácnosti.

Čo zahŕňa poistenie domácnosti?

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie domácnosti rôzne balíky krytia. Okrem toho, čo poistenie kryje, si pozrite aj výšku limitov poistného plnenia pre jednotlivé škody a najmä správne nastavte výšku poistnej sumy. Tá by mala byť taká, aby ste si v prípade poistnej udalosti vedeli znovu zaobstarať poškodené alebo zničené veci.

Poistenie domácnosti kryje napríklad zariadenie domácnosti (nábytok, svietidlá, koberce), veci osobnej potreby (oblečenie, obuv), peniaze, cennosti, umelecké predmety a starožitnosti, domáce elektrospotrebiče, elektronické a optické prístroje, športové potreby, kuchynské vybavenie, knihy, hračky a podobne.

Súčasťou poistenia bývajú aj asistenčné služby napríklad pre prípad technickej havárie, zablokovaných dverí, prípadne poruchy domácich spotrebičov. Poistenie domácnosti zahŕňa aj krytie zodpovednosti za škodu. V tomto prípade poisťovňa uhradí škody na zdraví alebo majetku, ktoré poistená osoba alebo osoba žijúca s ňou v spoločnej domácnosti spôsobili niekomu inému svojou bežnou činnosťou.

Poistenie nehnuteľnosti spolu s poistením domácnosti môže kryť škody spôsobené napríklad požiarom, výbuchom, únikom dymu, úderom blesku, rázovou vlnou, atmosférickými zrážkami, víchricou, ťarchou snehu, krupobitím, lavínou, povodňou, záplavou, zosuvom pôdy alebo zrútením skál, výbuchom sopky, nárazom vozidla, pádom lietadla alebo iných predmetov, vodou (voda z vodovodného zariadenia, spätné vystúpenie vody, spodná voda), krádežou alebo lúpežou, vandalizmom, skratom a prepätím, zemetrasením. Súčasťou poistenia býva aj krytie rozbitého skla.

Čo nemáte poistené?

Samostatné poistenie domácnosti väčšinou nekryje vozidlá podliehajúce evidencii, samotnú nehnuteľnosť, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza, škody spôsobené úmyselným konaním, veci v spoločných priestoroch, nezasklených alebo inak neuzatvorených balkónoch alebo terás, veci slúžiace na podnikateľské účely a podobne. Výluky z poistenia sa môžu pri jednotlivých poisťovniach líšiť.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 535 773

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín

Keď príroda dá zabrať: živly nás najčastejšie trápia v júli

[Generali] Tento rok sme boli svedkami početných živelných udalostí, ktoré zasiahli rôzne časti Slovenska. Najčastejšou príčinou poistnej udalosti na majetku boli tento rok atmosférické zrážky. Druhou najčastejšou príčinou bola víchrica nasledovaná povodňami [...]

Celý článok ›

Ako zabezpečiť domov pred odchodom na dovolenku

[Uniqa] Počet krádeží je v lete počas dovoleniek vyšší aj z dôvodu neopatrnosti klientov, ktorí často na sociálnych sieťach poskytujú rôzne informácie vhodné aj pre zlodejov. Ponúkame niekoľko rád, ako zabezpečiť domov pred zlodejmi a na dovolenku [...]

Celý článok ›

Silné dažde spôsobili značné škody

[Generali] Výdatné zrážky zasiahli v uplynulých dňoch viaceré regióny Slovenska a spôsobili rozsiahle škody na majetku. Poisťovni Generali bolo v súvislosti so silnými dažďami doteraz nahlásených 105 poistných udalostí. Ide najmä o škody na majetku následkom výdatných [...]

Celý článok ›