Poistenie majetku – byt, dom, domácnosť

Údaje na výpočet a online porovnanie

najpoistenie

Online kalkulačka poistenia bytu, domu a domácnosti vám pomôže vybrať najlepšie poistenie majetku

S nami si poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku ušijete na mieru podľa svojich potrieb. Vďaka online porovnaniu sa rýchlo zorientujete vo všetkých dostupných ponukách na trhu a zmluvu si môžete uzatvoriť jednoducho priamo na našej stránke. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Podľa čoho si vybrať poistenie majetku?

Predmet poistenia

Dobré poistenie by malo zahŕňať pre vás všetko podstatné. Ak sa napríklad chystáte poistiť si dom, kryté by mali byť aj vedľajšie stavby a oplotenie pozemku, pri byte zase pivnica a garážové státie respektíve garáž. Ak si nie ste istý, či ste na niečo nezabudli, neváhajte sa s nami poradiť.

Rozsah poistenia

Poistenie majetku môže kryť rôzne riziká. Základným sú živly, voda, krádež, doplnkovo sa môžete poistiť napríklad proti vandalizmu, zadymeniu, atmosférickým zrážkam, rozbitiu skla a poistka môže zohľadňovať aj predĺženú záruku spotrebičov alebo zodpovednosť za škodu.

Limity plnenia

Poisťovne stanovujú maximálne percentá z hodnoty majetku, ktoré vyplatia, ak nastane určitý typ poistnej udalosti (napríklad povodeň), alebo ak je poškodená určitá vec (napríklad elektronika).

Nadštandardné predmety poistenia

Pokiaľ vlastníte hudobný nástroj, umelecké predmety, mimoriadne cenné veci a zbierky či zbrane, poisťovanie vyžaduje individuálny prístup, lebo ich štandardné krytie je len minimálne.

Asistenčné služby

Len niektoré poisťovne ponúkajú k poisteniu majetku aj doplnkové služby ako napríklad otvorenie zabuchnutých dverí alebo pomoc pri havarijnej situácii.

Spoluúčasť

Poisťovňa vám v prípade poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorá zodpovedá výške škody zníženej o spoluúčasť. Čím je spoluúčasť vyššia, tým viac zaplatíte z vlastného, ak sa niečo stane, no tým nižšia bude cena vášho poistenia. Vyššie poistné pri nižšej spoluúčasti teda naopak znamená nižšie výdavky v prípade poistnej udalosti.

Čo všetko môže poistenie vášho majetku zohľadňovať?

S naším porovnaním poistenia majetku si môžete vybrať z rozmanitej ponuky rozsahov krytia a asistenčných služieb.

Požiar

Práve požiar môže napáchať najviac škôd. Kryté sú aj škody spôsobené pri hasení alebo pri strhnutí stavby pri likvidácii požiaru.

Blesk

Štandardne sú poistením kryté škody spôsobené priamym úderom blesku do predmetu poistenia alebo do zariadenia ochrany pred bleskom. Nepriamy blesk sa pripoisťuje.

Výbuch

Vybuchnúť môže napríklad unikajúci plyn, tlaková nádrž, kotol či potrubie.

Povodeň, záplava

Ak aj nebývate pri vodnom toku či nádrži a povodeň vám teda nehrozí, dažde, topenie snehu či nárast hladiny spodnej vody vás môžu ohroziť záplavou.

Víchrica

Poisťovne rôzne stanovujú minimálnu rýchlosť vetra, ktorý už považujú za víchricu (medzi 60 a 75 km/hod).

Krádež

Aby bolo vyplatené poistné plnenie, musí zlodej prekonať prekážky v podobe predpísaného zabezpečenia majetku.

Pád stromov

Kryje sa poškodenie pádom stromu ale i stožiaru či iného predmetu, ktorý nie je súčasťou vášho majetku.

Zosuvy a lavíny

Poloha vášho domu môže zvýšiť riziko ohrozenia zosuvom pôdy, lavíny alebo zrútením skál.

Zemetrasenie

Otrasy musia v mieste poistenia dosahovať minimálne šiesty stupeň stupnice EMS 98.

Rozbitie skla

Poistiť si môžete aj akékoľvek náhodné rozbitie zasklenia nehnuteľnosti.

Voda z vodovodných zariadení

V rámci poistenia môžete mať kryté aj škody spôsobené únikom vody z rozvodov vody alebo vykurovania.

Zodpovednosť za škodu

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje vašu zodpovednosť pri škodách na majetku a zdraví tretích osôb, ktoré vyplynú z vlastníctva nehnuteľnosti a bežného občianskeho života.

Predĺžená záruka spotrebičov

Štandardná záruka na spotrebiče sa dá v poisťovni predĺžiť.

Asistenčné služby

V rámci ponúk poistenia majetku sa dá nájsť aj poistka ponúkajúca pomoc pri havarijnej situácii (elektrina, voda, plyn) a vymknutí sa.

K poisteniu majetku ponúkame benefity navyše. Bezplatne.

Online kalkulačka poistenia bytu, domu a domácnosti vám vypočíta pre vás to najvýhodnejšie poistenie. My vám k tomu pribalíme niečo navyše.

Kedykoľvek, kdekoľvek, okamžitá platnosť poistenia

Naša kalkulačka poistenia majetku vám jednotlivé produkty porovná rýchlo a prehľadne a poistenie môžete mať uzatvorené v priebehu niekoľkých minút priamo na našej stránke. Kedykoľvek počas dňa, ktorýkoľvek deň v týždni. S okamžitou platnosťou poistenia.

Denne aktualizované ponuky

Prinášame porovnanie všetkých dostupných poistných produktov s aktuálnymi sadzbami, nezabúdame ani na dôležité detaily poistných podmienok. Porovnanie poistenia si môžete nechať poslať na email, prípadne si ho priamo stiahnuť vo formáte PDF.

Bezplatná pomoc pri poistnej udalosti

V prípade poistnej udalosti sa môžete obrátiť na nás a spoľahnúť sa na našu asistenciu pri vypĺňaní formulárov ako aj ďalších krokoch nárokovania si poistného plnenia.

Najvýhodnejšia poistka každý rok

Upozorníme vás, ak sa na trhu objaví výhodnejšie poistenie, pomôžeme s výpoveďou súčasného poistenia a uľahčíme uzatvorenie novej zmluvy poistenia bytu, domu a domácnosti.

Potrebujete pomôcť s výberom?

0917 535 773

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 10:00 - 16:00

[email protected]

Napíšte nám mail a odpovieme vám do 24 hodín