Zdravotné poistenie cudzincov

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Základné údaje
1
Porovnanie a výber
2
Údaje do zmluvy
3
Zhrnutie
4
Hotovo!
5
Balík
?
Neodkladná starostlivosť: Union balík SIPMLE (kryje iba neodkladnú ZS v akútnych stavoch. Vhodný na
krátkodobé pobyty.

Komplexné poistenie: Union balík SAFETY (pokrýva širší rozsah zdravotnej starostlivosti, okrem neodkladnej ZS aj
plánovanú zdravotnú starostlivosť, prevenciu, dispenzarizáciu (pravidelné kontroly pri chronických
chorobách), rehabilitáciu atď. Toto poistenie odporúčame najmä pri pobytoch v SR dlhších ako 3
mesiace.
Počet osôb
?
zadajte počet osôb, ktoré majú byť poistené.
Dátum narodenia 1. osoby
?
písať v tvare dd.mm.rr (napr. 09.09.1981).
Začiatok poistenia
?
zvoľte požadovaný začiatok poistenia (najskorší možný je dnešný dátum)
Koniec poistenia
?
zvoľte požadovaný koniec poistenia

Foreigners‘ health insurance

Health insurance for foreigners in Slovakia meets the requirements of Act no. 404 / 2011 Coll. and is recognized by the state and local government authorities of the Slovak Republic and accepted by the foreign police. It can be purchased directly on this site.

There are two options of foreigners‘ health insurance. Necessary and urgent care health insurance is suitable for short-term stay and covers necessary and urgent examinations, medical treatment, hospitalisation, medications, urgent dental treatment, transportation and repatriation.

Comprehensive health insurance is suitable for long-term stay and provides a full range of health care services, similar to the public health insurance.

Zdravotné poistenie cudzincov

Zdravotné poistenie cudzincov je určené tým, ktorí plánujú určitý čas, či už krátkodobo alebo dlhodobo, pobyt na území Slovenska a nemôžu byť súčasťou verejného zdravotného poistenia (zamestnanci, SZČO, študenti). Uzatvorené musí byť najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a je akceptované cudzineckou políciou. Slúži na krytie liečebných nákladov pri úraze, ochorení, akútnych operačných zákrokoch a podobne. Súčasťou poistenia je aj nonstop asistenčná služba 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Zdravotné poistenie cudzincov si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke. Vybrať si môžete neodkladnú zdravotnú starostlivosť alebo komplexnú zdravotnú starostlivosť, buď od poisťovne Union alebo AXA Assistance. Poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je platné na území celého Schengenu.

Union zdravotné poistenie cudzincov

Poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti kryje nevyhnutnú liečbu náhleho ochorenia, bolesti alebo úrazu a zdravotnú starostlivosť pre odvrátenie ohrozenia zdravia alebo života. Vhodné je pri kratšom pobyte na Slovensku.

Poistenie kryje do výšky 60 000 EUR ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť (vyšetrenie, ošetrenie, hospitalizáciu vrátane stravy, operáciu), lekársku službu prvej pomoci, lekárom predpísané lieky a zdravotnícky materiál a pomôcky, akútne stomatologické ošetrenie (do výšky 300 EUR). Preprava sanitkou alebo leteckou záchrannou službou je krytá do výšky 20 000 EUR.

Komplexné zdravotné poistenie cudzincov kryje zdravotnú starostlivosť na úrovni verejného zdravotného poistenia. Je vhodné pre dlhodobejšie pobyty na Slovensku. Náklady na zdravotnú starostlivosť kryje do výšky 60 000 EUR, tehotenské poistenie do výšky 17 000 EUR, ošetrenie zubov do výšky 300 EUR, repatriáciu do výšky 20 000 EUR.

Poistenie kryje ambulantnú a nemocničnú zdravotnú starostlivosť, lekársku službu prvej pomoci, lekárom predpísané lieky a zdravotnícky materiál, diagnostické a terapeutické výkony, stomatologické ošetrenie v prípade úrazu alebo odstránenia bolesti, prepravu sanitkou alebo leteckou záchrannou službou, dispenzárnu starostlivosť pri chronických chorobách, kontrolné vyšetrenia, rehabilitáciu a kúpeľnú liečbu. Pri poistení na minimálne 6 mesiacov poistenie kryje aj preventívne prehliadky.

AXA zdravotné poistenie cudzincov

Poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti kryje do výšky 60 000 EUR nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné pre stanovenie diagnózy a liečebného postupu, hospitalizáciu, predpísané lieky, prepravu a repatriáciu a ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestiach (do výšky 200 EUR).

Komplexná zdravotná starostlivosť je určená pre tých, ktorí plánujú dlhší pobyt na území Slovenska. Poistenie kryje liečebné náklady na úrovni verejného zdravotného poistenia. Zahŕňa ošetrenie aj liečenie a prípadnú súvisiacu diagnostiku, prevoz a repatriáciu, praktického lekára, povinné očkovanie, kontrolné a preventívne vyšetrenia a podobne. Program MATKA navyše obsahuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom vrátane popôrodnej starostlivosti o novorodenca.

Limit krytia nákladov je 60 000 EUR, pre popôrodnú starostlivosť 12 000 EUR, pre stomatologické ošetrenie a predpísané lieky 200 EUR.

Ako uzatvoriť zdravotné poistenie cudzincov online?

  1. Vyberte si, či máte záujem o poistenie neodkladnej zdravotnej starostlivosti alebo o komplexnú zdravotnú starostlivosť.
  2. Zadajte dátum narodenia poisťovanej osoby a od kedy do kedy chcete mať zdravotné poistenie platné.
  3. Kalkulačka poistenia vám zobrazí ponuku poisťovne Union a AXA. Vyberte si produkt, ktorý vám viac vyhovuje. Podrobnejšie informácie o produkte si môžete pozrieť v časti „Info o produkte“ vedľa loga poisťovne.
  4. Vyplňte svoje osobné údaje, pozrite si predzmluvnú dokumentáciu a zdravotné poistenie pre cudzincov máte takmer vo vrecku. Stačí už len zaplatiť a poistenie je platne uzatvorené.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 369 449

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín