Havarijné poistenie

Detailné porovnanie ponúk všetkých slovenských poisťovní za dve minúty

Dátum poslednej aktualizácie sadzieb: 18. 6. 2021

K produktom poisťovní Ti ponúkame benefity navyše. Bezplatne.

Okrem nehody Tvoje auto ohrozujú aj krádež, vandalizmus či prírodné živly. To všetko a viac zohľadňuje havarijné poistenie. S nami si ho ušiješ na mieru podľa svojich špecifických potrieb. Vďaka online porovnaniu sa rýchlo zorientuješ vo všetkých dostupných ponukách a zmluvu môžeš následne uzavrieť len pár kliknutiami na internete či cez mobil.

Čo všetko zohľadniť pri výbere havarijného poistenia?

Formulár našej on-line kalkulačky Ti pripomenie, že do úvahy treba vziať:

Spoluúčasť

Poisťovňa Ti v prípade poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorá zodpovedá výške škody zníženej o spoluúčasť. Čím je vyššia, tým viac zaplatíš z vlastného, ak sa niečo stane, no tým nižšie bude Tvoje poistné. Vyššie poistné teda pre Teba naopak znamená nižšie výdavky pri nehode.

Rozsah krytia

Či sa Ti oplatí poistiť všetky typy škôd na Tvojom vozidle (následkom havárie, prírodného živlu, krádeže, vandalizmu), závisí od jeho ceny a Tvojich vodičských skúseností. Napríklad staré auto možno proti krádeži poisťovať nechceš, ba ak si veľmi dobrý vodič, tak ani proti havárii.

Zabezpečenie vozidla

Pri krádeži je veľmi dôležité, nakoľko bolo vozidlo pred ňou chránené. Pokiaľ jeho zabezpečenie nespĺňalo kritériá poisťovne, táto poistné plnenie kráti, či dokonca odmieta vyplatiť.

Asistenčné služby

V ich rozsahu a výškach krytia pri rôznych udalostiach sa poisťovne významne líšia. Po nehode Ti môžu zabezpečiť opravu alebo odtiahnutie auta, prípadne pokračovanie v ceste. Zopár z nich tento servis poskytuje aj pri poruche vozidla. Vďaka nám môžeš ich ponuky detailne porovnať.

Pripoistenia

K základnému havarijnému poisteniu si môžeš prikúpiť aj rozšírenie krytia. Dajú sa tak zohľadniť napríklad spoluúčasť pri škodách na čelnom skle, činnosť vozidla ako pracovného stroja, ale aj rozšíriť asistenčné služby, pridať úrazové poistenie prepravovaných osôb, poistenie batožiny, náhradného vozidla, finančnej straty (GAP) a podobne.

Bonusové / nebonusové poistenie

Pri bonusovom poistení každá zavinená škoda zvyšuje poistné. Nebonusové je pri bezškodovom priebehu drahšie, no platí sa stále rovnaká suma bez ohľadu na počet zavinených škôd.

Čo všetko môže Tvoje havarijné poistenie zahŕňať?

Vyber si s nami z rozmanitej ponuky rozsahov krytia a asistenčných služieb!

Havária

Základom havarijného poistenia je krytie škôd jednak po zrážke vozidiel, jednak po náraze na akúkoľvek prekážku, vždy bez ohľadu na to, kto nehodu zaviní.

Živelné riziká

Pri správne zvolenom poistení si ľahko poradíš aj s následkami požiaru, krupobitia, pádu stromu či stožiaru, zosuvu pôdy, povodne, výbuchu a pod.

Krádež

Poistiť sa môžeš aj pre prípad odcudzenia ako celého vozidla, tak jeho časti, napríklad autorádia.

Vandalizmus

Žiaľ, vždy je riziko, že môže dôjsť k úmyselnému poškodeniu vozidla treťou osobou.

Zrážka so zverou

Do cesty sa Ti môže pripliesť srnka, diviak, zajac, ... Je lepšie byť pripravený i na to.

Rozbitie čelného skla

Ak Ti na sklách vozidla vzniknú akékoľvek náhodné škody, poisťovňa Ti môže uhradiť opravu alebo výmenu skla.

Náhradné vozidlo

Po poistnej udalosti, napríklad počas opravy auta, Ti poisťovňa môže preplatiť zdokladované náklady na požičanie náhradného vozidla rovnakej kategórie na vopred určenú dobu.

Batožina

Kryté môžeš mať aj poškodenie, zničenie a odcudzenie štandardnej batožiny (nezahŕňa teda napríklad elektroniku) z batožinového priestoru pri poistnej udalosti.

Úraz prepravovaných osôb

Seba i spolujazdcov môžeš poistiť pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu a/alebo nevyhnutného liečenia po úraze.

Asistenčné služby

Ponuka pomoci pri nehode, prípadne aj poruche, vozidla je veľmi rôznorodá. Poisťovne Ti môžu zabezpečiť opravu na mieste alebo odtiahnutie auta do servisu, pokračovanie v ceste, či dokonca prenocovanie.

Poškodenia káblov hlodavcami

Môžeš mať kryté i ohryzenie káblov, hadíc či izolačného materiálu hlodavcami, ktoré vnikli do vozidla.

Si pripravený vybrať si svoje havarijné poistenie?

Vyplň náš formulár a hneď sa dozvieš, ktoré poistenie je pre Tvoje auto, vodičské skúsenosti a plány najvýhodnejšie!

Kalkulačka

Potrebuješ pomôcť s výberom?

0917 535 773

Volaj kedykoľvek pondelok až piatok 10:00 - 16:00

[email protected]

Napíš nám mail a odpovieme Ti do 24 hodín

Spolupracujeme so všetkými slovenskými poisťovňami