Online cestovné poistenie Union

Union cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé alebo celoročné cestovné poistenie. Základnou zložkou poistenia do zahraničia je poistenie liečebných nákladov (akútna choroba, úraz alebo úmrtie). V zahraničí sú vám k dispozícii aj Union asistenčné služby.

Cestovné poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť ako bežný turista, turista s plánom vykonávať aj rizikové športy, prípadne môžete cestovať pracovne na služobnú cestu. Nezabudnite to uviesť pri uzatváraní poistenia, aby ste počas vašej cesty boli správne poistený.

Územnou platnosťou cestovného poistenia môže byť Česká republika, Európa alebo celý svet. Cestovné poistenie pre Európu sa vzťahuje aj na Turecko, Alžírsko, Maroko, Tunisko, Cyprus, Egypt, Izrael, Jordánsko, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan a európsku časť Ruskej federácie. Poistenie nie je platné pre Slovenskú republiku, krajinu trvalého pobytu poisteného a krajinu, v ktorej je poistená osoba účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Krátkodobé cestovné poistenie Union

Krátkodobé cestovné poistenie Union vám k poisteniu liečebných nákladov ponúka aj:

  • úrazové poistenie (25 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 15 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
  • poistenie batožiny (voliteľne až do výšky 4 000 EUR, resp. 350 EUR na jednu vec)
  • poistenie zodpovednosti za škodu (300 000 EUR pre škody na zdraví, 150 000 EUR pre škody na majetku)
  • poistenie storno poplatkov (80-100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)
  • poistenie záchrannej činnosti (50 000 EUR)
  • poistenie domáceho miláčika (1 000 EUR)
  • poistenie dovolenkovej domácnosti (20 000 EUR)
  • poistenie asistencie pre motorové vozidlo (2 500 EUR)
  • poistenie asistencie pre nepojazdný bicykel (400 EUR)
  • poistenie nečakaného pobytu v nemocnici (20 EUR/deň)

Ročné cestovné poistenie Union

Celoročné cestovné poistenie Union obsahuje okrem poistenia liečebných nákladov (na 250 000 EUR) a asistenčných služieb aj poistenie záchrannej činnosti (na 20 000 EUR). Navyše si môžete pripoistiť:

Kalkulačka cestovného poistenia

Union cestovné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť priamo pomocou online kalkulačky. Ako finančný sprostredkovateľ vám môžeme ponúknuť porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie.

Ak ste zároveň aj poistencom Union zdravotnej poisťovne, môžete na cestovné poistenie získať zľavu vo výške 50 %.

Pri uzatváraní poistenia si pozorne prečítajte podmienky poistenia, najmä výluky z poistenia, teda kedy poisťovňa nie je povinná plniť.

Ak do zahraničia cestujete vlastným autom, nezabudnite na platne uzatvorené PZP (povinné zmluvné poistenie auta). Hodiť sa vám môže aj havarijné poistenie prípadne pri novších autách aj GAP poistenie finančnej straty.

Porovnanie cestovného poistenia

Okrem poisťovne Union vám naša online kalkulačka porovná aj cestovné poistenie Allianz, AXA, Generali, Groupama a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť.

 

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
cestovné poistenie AXA 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
cestovné poistenie Generali 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
cestovné poistenie Groupama 200 000 1 000 66 400 16 600 3 300 3 300
cestovné poistenie Union bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
cestovné poistenie Wüstenrot 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000

Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si limity poistného plnenia pre ročné cestovné poistenie.