Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Dôsledky zranenia alebo ochorenia v zahraničí sú kryté poistením liečebných nákladov, ktoré je základnou zložkou cestovného poistenia do zahraničia. V prípade, že dovolenku netrávite iba pasívne, ale radi sa vyberiete spoznávať aj širšie okolie alebo vyhľadávate horskú turistiku, nemalo by medzi vašimi pripoisteniami chýbať ani poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Poistenie slúži na krytie nákladov spojených so záchrannou činnosťou v zahraničí, či už vyhľadávaním alebo vyslobodzovaním v tiesni. Ak sa náhodou stratíte alebo zraníte v horskej oblasti, náklady záchrannej služby pri vašej záchrane budú preplatené poisťovňou do stanovenej výšky.

Naša online kalkulačka cestovného poistenia na dovolenku vám porovná poistné limity jednotlivých poisťovní. Dôkladne sa oboznámte aj s podmienkami poistenia.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte horskú alebo záchrannú službu. Nezabudnite si odložiť originály všetkých účtov.