Poistenie nákladov na záchrannú činnosť

Dôsledky zranenia alebo ochorenia v zahraničí kryje poistenie liečebných nákladov, ktoré je základnou zložkou cestovného poistenia do zahraničia. V prípade, že dovolenku netrávite iba pasívne, ale radi sa vyberiete spoznávať aj širšie okolie alebo vyhľadávate horskú turistiku, nemalo by medzi vašimi pripoisteniami chýbať ani poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Poistenie slúži na krytie nákladov spojených so záchrannou činnosťou v zahraničí, či už vyhľadávaním alebo vyslobodzovaním v tiesni. Ak sa náhodou stratíte alebo zraníte v horskej oblasti, náklady záchrannej služby pri vašej záchrane budú preplatené poisťovňou do stanovenej výšky.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia do zahraničia jednotlivých poisťovní na trhu. Dôkladne sa oboznámte aj s podmienkami poistenia.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte horskú alebo záchrannú službu. Nezabudnite si odložiť originály všetkých účtov.

Pripoistenia v cestovnom poistení

Súčasťou cestovného poistenia môžu byť aj pripoistenia podľa vášho výberu. Úrazové poistenie zabezpečuje odškodnenie v dôsledku úrazu. Poistenie batožiny zabezpečí finančnú náhradu pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení batožiny. V prípade, že počas vašej cesty spôsobíte niekomu škodu na majetku alebo zdraví, ochrániť vás môže poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie storno poplatkov vám pomôže znížiť finančnú stratu, ak na zaplatenú cestu nenastúpite.