Poistenie do hôr v zahraničí

Dôsledky zranenia alebo ochorenia v zahraničí kryje poistenie liečebných nákladov, ktoré je základnou zložkou pre cestovné poistenie do zahraničia. V prípade, že dovolenku netrávite iba pasívne, ale radi sa vyberiete spoznávať aj širšie okolie alebo vyhľadávate horskú turistiku, nemalo by medzi vašimi pripoisteniami chýbať ani poistenie do hôr.

Poistenie slúži na krytie nákladov spojených so záchrannou činnosťou v zahraničí, či už vyhľadávaním alebo vyslobodzovaním v tiesni. Ak sa náhodou stratíte alebo zraníte v horskej oblasti, náklady záchrannej služby pri vašej záchrane budú preplatené poisťovňou do stanovenej výšky.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte horskú alebo záchrannú službu. Nezabudnite si odložiť originály všetkých účtov.

(maximálne limity v EUR) Limit
Allianz 16 600
AXA
Generali 7 000
Groupama 20 000
Union 50 000
Wüstenrot