Celoročné cestovné poistenie – porovnanie produktov

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé poistenie, väčšinou na 1 až 90 dní, alebo ako ročné cestovné poistenie pre opakované cesty do zahraničia. Limit pre dĺžku každého takéhoto výjazdu býva 45 alebo 90 dní.

Celoročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť len pre poistenie liečebných nákladov do zahraničia alebo si môžete prikúpiť aj ďalšie pripoistenia. Tými najčastejšími sú úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škodu. Pri ročnom cestovnom poistení si môžete uzatvoriť aj poistenie storna zájazdu, častejšie sa však uzatvára samostatne v prípade potreby.

Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie celoročného cestovného poistenia poisťovne Allianz, AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Vybrať si môžete iba poistenie liečebných nákladov alebo aj vybrané pripoistenia. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie cestovné poistenie.

V prípade poistnej udalosti bezodkladne kontaktujte svoju poisťovňu a asistenčnú službu a riaďte sa ich pokynmi.

Porovnanie ročného cestovného poistenia

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov, ako aj pre pripoistenia, rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku, trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu.

 

(maximálne limity v EUR) cesta liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
cestovné poistenie Allianz 90 dní bez obmedzenia 1 500 200 000 200 000 20 000 10 000
cestovné poistenie AXA 90 dní 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
cestovné poistenie Generali 45 dní 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
cestovné poistenie Groupama 200 000 1 000 66 400 16 600 3 300 3 300
cestovné poistenie Union 45 dní 250 000 1 000 100 000 35 000 14 000 7 000
cestovné poistenie Wüstenrot 45 dní 225 000 1 250 100 000 35 000 20 000 10 000