Celoročné cestovné poistenie – porovnanie

Cestovné poistenie si môžete uzatvoriť ako krátkodobé, väčšinou na 1 až 90 dní, alebo ako celoročné cestovné poistenie pre opakované cesty do zahraničia. Limit pre dĺžku každého takéhoto výjazdu býva 45 alebo 90 dní. Ročné cestovné poistenie platí pre územie Európy alebo celý svet.

Celoročné poistenie do zahraničia si môžete uzatvoriť len pre liečebné náklady spolu s asistenčnými službami alebo si môžete prikúpiť aj ďalšie pripoistenia. Tými najčastejšími sú úraz, batožina a zodpovednosť za škodu. Ročné cestovné poistenie môže obsahovať aj poistenie storno poplatkov, častejšie sa však uzatvára samostatne v prípade potreby.

Ako uzatvoriť ročné poistenie do zahraničia online?

Celoročné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v priebehu pár minút. Online kalkulačka vám zobrazí porovnanie pre celoročné cestovné poistenie jednotlivých poisťovní (Allianz, AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot). Vybrať si môžete iba základné poistenie alebo aj rôzne pripoistenia.

Celoročné cestovné poistenie – porovnanie poisťovní

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre ročné cestovné poistenie rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre liečebné náklady, batožinu, zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, trvalé následky úrazu a smrť v dôsledku úrazu.

(maximálne limity v EUR) cesta liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz 90 dní bez obmedzenia 1 500 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA 90 dní 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali 45 dní 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama 365 dní 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union 45 dní 250 000 1 000 100 000 35 000 14 000 7 000
Wüstenrot 45 dní 225 000 1 250 100 000 35 000 20 000 10 000